Г. Кишинев, ул. Месажер, 7

AVANTAJE DE COOPERARE

divetro

pentru designeri

Orice concept și idee
Cele mai moderne tehnologii
Cele mai recente tendințe în design
Soluționarea sarcinilor non-standard

divetro

pentru contractori și constructori

Proiecte de orice scară
Cele mai bune soluții tehnice
Condiții convenabile de implementare
Politica flexibilă de stabilire a prețurilor

divetro

pentru arhitecți

Sistem de reduceri
Abordare individuală
"De la idee la realizare"
Calitate înaltă a componentelor și muncii

Servicii de securizare a sticlei - DiVetro®

Sticla securizata este sticla plană supusă unei prelucrări termice speciale pentru a atinge repartizarea sarcinilor solicitate în dependență de volumul sticlei, asigurând astfel o rezistență mărită la spargere și securitate în cazul unor fracturări.

   Securizarea sticlei se obține prin tratamentul la temperaturi foarte înalte (de la 660 °С până la 740 °С) a panoului de sticlă plană, după care se trece la răcirea rapidă a acestuia printr-un sistem special de răcire cu aer sub presiune. În rezultatul tratamentului termic, în straturile interioare ale sticlei se realizează o tensiune înaltă de întindere, iar în cele exterioare – o tensiune înaltă de compresie.

La securizare sticla își păstrează claritatea căpătând calități noi deosebite:

  • rezistență mecanică mărită la încovoiere;
  • rezistență mărită la șocuri;
  • rezistență sporită la stres termic.

Rezistența la încovoiere a sticlei securizate poate atinge 250 MPa, de 5 ori mai mare decât la sticla obișnuită.

   Mărirea rezistenței mecanice contribuie și la rezistența sporită la stres termic. Sticla securizată suportă temperaturi de 1800 °С (sticla obișnuită – aprox. 400 °С), ceea ce îi permite să suporte bine fluctuațiile de temperaturi și împiedică deteriorarea acesteia la încălzire.

Calitățile optice ale sticlei securizate (coeficientul de transmitanță, amortizare, reflexie) practic nu diferă de cele ale sticlei obișnuite.

   Sticla securizată dintr-o construcție nu poate fi deteriorată în rezultatul unor cazuri întîmplătoare din viața cotidiană. Dacă totuși se sparge, se fracturează în cioburi mici și ușoare cu margini netede care sunt inofensive. Chiar și la căderea de la o înălțime înaltă, astfel de cioburi nu cauzează deteriorări sau traume. Iată de ce această sticlă se numește sigură.

Sticla securizată poate fi clară și colorată. Ea este folosită la fațadele blocurilor locative și a clădirilor industriale, grădinile de iarnă, la pereți despărțitori, trepte, pardoseli, saune, cabine de duș.

La fabricarea sticlei securizate plate există următoarele restricții:

  • Dimensiunea maximă a sticlei securizate cu grosimi între 6 și 9 mm – 2440×4200.
  • Dimensiunea maximă a sticlei securizate cu grosimea de 4 mm – 2440×1900mm.
  • Dimensiunea minima pentru orice sticlă – 100×300mm.
  • Securizarea sticlei pentru construcțiile DiVetro® se face în două cuptoare, aflate în dotarea companiei:

1) În luna mai, anul 2007 a fost pornit cuptorul de securizat sticlă plană și curbată de ultimă generație, care își îndeplinește cu succes sarcinile. Linia de producție automată de modelare și securizat sticla marca North Glass (China), modele SNG-12B 4218 este o linie funcțională bilaterală în cadrul căreia este posibilă atât securizarea sticlei plane, cât și a celei curbate de formă cilindrică.

   Caracteristica deosebită a acestui cuptor constă în bobinele de ceramică, care permit îndoirea sticlei fără utilizarea unui cadru de modelare. Această operațiune este efectuată de compartimentul de îndoire și securizare care constă dintr-un set de bobine transversale superioare și inferioare. În dependență de comanda operatorului, unitatea își poate schimba forma: de la cea mai dreaptă și plată până la una încovoiată sau cilindrică, cu o rază de îndoire de la 900 mm.

Productivitatea medie a cuptorului – 1000 m.p. pe zi.

2) Cuptorul de securizare a sticlei plane marca CoolTemper. A fost pornit în prima jumătate a anului 2012.

Caracteristicile de bază a cuptorului sunt următoarele:

Securizarea sticlei cu dimensiunea de 3000*6000 mm. Securizarea sticlei Low-E . Productivitatea medie a cuptorului: 2000 m.p. pe zi. Compania efectuiază securizarea sticlei multifucnționale cu emisivități de la 0,04.

În prezent, cerințele față de sticla securizată sunt reglamentate în Ucraina de standardul: ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) «Скло загартоване будiвельне. Технiчнi умови».

Sticla securizată produsă sub marca DiVetro®, deține certificatul de conformitate УкрСЕПРО UA1.033.0101651-08.

 

Primeste o ofertă unică

completați formularul și vă vom contacta